Elin på besøk med Gendas 5 uker gamle valper.
26. juni 2011.
Armand er nesten 3 måneder gammel